Kopie katalagu formátů

/* uložení formátů */
proc format library=formats.format cntlout=outlib.formats;
run;

/* nahrání formátů */
proc format library=formats.format CNTLIN=intlib.formats;
run;