Vypsání cesty WORKu a nastavení WORKSPDS

%let PATH = %sysfunc(pathname(work));
%put PATH;

libname T_SPDE SPDE „/usr/local/USER_HOME/SPDE“ datapath=(„/usr/local/USER_HOME/SPDE“) indexpath=(„/usr/local/USER_HOME/SPDE“) partsize=2000;

Přepsaní defaultního worku na jiný
options user=T_SPDE;