Archiv rubriky: Apache / WordPress

Zapnutí trvalých odkazů ve WordPressu

1. v /etc/apache2/sites-enabled/000-default

v kontejneru kde je definice umístění webu

změnit :
AllowOverride None
na :
AllowOverride All

2. Zapneme modul rewrite :
# a2enmod rewrite

3. /tam/kde/je/wordpress/
vytvořit soubor .htaccess
a vytvořit mu požadovaná oprávnění.
Pukud do toho souboru apache zapíše můžeme ponechat a konfiguarci wordpresu nastavit v opačném případě do .htaccess vložíme :