Zapnutí trvalých odkazů ve WordPressu

1. v /etc/apache2/sites-enabled/000-default

v kontejneru kde je definice umístění webu

změnit :
AllowOverride None
na :
AllowOverride All

2. Zapneme modul rewrite :
# a2enmod rewrite

3. /tam/kde/je/wordpress/
vytvořit soubor .htaccess
a vytvořit mu požadovaná oprávnění.
Pukud do toho souboru apache zapíše můžeme ponechat a konfiguarci wordpresu nastavit v opačném případě do .htaccess vložíme :


RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteRule ^index\.php$ – [L]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule . /index.php [L]

4. restartujeme apache
#service apache2 restart