Archiv rubriky: HTML PHP atp.

Struktura tabulek do tabulky

# Vytvoření tabulky :

Create table sloupce
(TABLE_QUALIFIER varchar(40),
TABLE_OWNER varchar(20),
TABLE_NAME varchar(40),
COLUMN_NAME varchar(40),
DATA_TYPE int,
TYPE_NAME varchar(20),
PREC int, LENGTH int,
SCALE int, RADIX int,
NULLABLE char(4),
REMARKS varchar(128),
COLUMN_DEF varchar(40),
SQL_DATA_TYPE int,
SQL_DATETIME_SUB int,
CHAR_OCTET_LENGTH int,
ORDINAL_POSITION int,
IS_NULLABLE char(4),
SS_DATA_TYPE int);

# Přidání tabulky :

eJabberd MySQL

# Instalace serveru
apt-get install ejabberd

# Doinstalovat potrebne baliky
apt-get install erlang-nox erlang-tools erlang-dev subversion

# Provedeme check out
mkdir /tmp/mysql
cd /tmp/
svn checkout http://svn.process-one.net/ejabberd-modules/mysql/trunk/ mysql

cd mysql
./build.sh

cd /tmp/mysql/ebin/
cp *.bean /usr/lib/ejabberd/ebin/

# Konfigurace MySQL
cd /usr/share/doc/ejabberd/examples
gunzip -d mysql.sql.gz

Zapnutí trvalých odkazů ve WordPressu

1. v /etc/apache2/sites-enabled/000-default

v kontejneru kde je definice umístění webu

změnit :
AllowOverride None
na :
AllowOverride All

2. Zapneme modul rewrite :
# a2enmod rewrite

3. /tam/kde/je/wordpress/
vytvořit soubor .htaccess
a vytvořit mu požadovaná oprávnění.
Pukud do toho souboru apache zapíše můžeme ponechat a konfiguarci wordpresu nastavit v opačném případě do .htaccess vložíme :