OS X, Apache, PHP a MySql

Instalace a nastavení PHP, MySql a Apache. V Mountain Lionu je standardně nainstalovaný webový server Apache. V předchozích verzích byla volba pro aktivaci „Web sharing“, která nadále není přístupná. Jednou z možností je stažení a instalace tohoto balíku který přidá do předvoleb systému ikonu pro spouštění a ukončení Apache. Při instalaci tohoto plug-inu zároveň zjistíme zda webový server je nastartován s podporou PHP.

bez podpory PHP :

mstefl_apache_1

s podporou PHP :

mstefl_apache_2Podporu PHP v systému zapneme pomocí příkazové řádky. Spusťte terminál, přihlaste se jako root. Heslo je stejné jako heslo vašeho počítače.

mstefl@MaRtiNMacBook ~/Library $ sudo su
Password:

Upravte konfigurační soubor pro webový server : /etc/apache2/httpd.conf 

vim /etc/apache2/httpd.conf 

nebo

nano /etc/apache2/httpd.conf 

najděte řádek pro zavádění modulo PHP – LoadModule php5_module libexec/apache2/libphp5.so

pokud je řádek v takovémto tvaru #LoadModule php5_module libexec/apache2/libphp5.so odstraňte první znak kterým je v UNIXovém systému označen komentář. Výsledný řádek by měl vypadat takto :

LoadModule php5_module libexec/apache2/libphp5.so

Uložte a ukončete vás oblíbený editor. Nyní v Předvolbách systém -> Web Sharing znovu spusťte Apache.