„Odinstalování“ v registrech

Cesty :

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall