Prorovnání struktury dvou tabulek

proc contents data=czdata.res out=cont1 noprint;
run;

proc contents data=czdata.res_new out=cont2 noprint;
run;

proc sort data=cont1;
by memname name;
run;

proc sort data=cont2;
by memname name;
run;

proc compare listvar
base=cont1
compare=cont2;
id memname name;
run;