Nastavovací menu při tisku

Zapnutí
#defaults write -g PMPrintingExpandedStateForPrint -bool TRUE

Vypnutí
#defaults write -g PMPrintingExpandedStateForPrint -bool FALSE