Zobrazení cesty v okně finderU

#defaults write com.apple.finder _FXShowPosixPathInTitle -bool YES
#killall finder