Přidání sloupečku a indexu

Přidání sloupečku s čísli 1 až N :

data nova_tabulka;
set stara_tabulka;
jmenos_sloupce=_n_;
run;

Přidání indexu na sloupeček :

proc sql;
create index jmenos_sloupce on jmeno_tabulky;
quit;

příklad :

data workspds.test_up;
set workspds.test_update;
IDNew=_n_;
run;

proc sql;
create index IDNew on workspds.test_up;
quit;