Práce s ODS

Vypsání možnách stylů z template:

PROC TEMPLATE;
LIST STYLES;
RUN;

v sasuseru :
proc template;
list / store=sasuser.templat;
run;

Vložení vlastní template :

%INCLUDE „Cesta/k/nejake.tpl“;

Vypsání odkud se berou template :

ods path show;

Změna cesty k template :
– možno pouřít update, read

ods path sasuser.templat(update) work.templat(update);

Do PDF :

ods pdf file=“/tmp/a.pdf“ ;
proc print data=knihovna.tabulka noobs label split=’*‘;
TITLE1 justify=center color=white bcolor=white height=24pt font=swissb underlin=1 “;
TITLE2 justify=center color=black bcolor=white height=24pt font=swissb underlin=1 ‚Nadpis‘;
run;
quit;
ods pdf close;