Manuální přidání složek do indexu

Přidání souboru :

#synoindex -a /cesta/k/souboru.avi

Odebrání souboru či složek

#synoindex -d /cesta/k/souboru.avi