Jak zastavit otravné služby

V adresáři /usr/syno/etc/rc.d/ jsou všechny hlavní spouštěče služeb NASu.

synomkthumbd

/usr/syno/etc/rc.d/S77synomkthumbd.sh stop

V novéverzy nefunkční