Jak vypnout LED diody na NASu

Některé diody ( Power ) na nasu neskutečně září. Jak jí a ostatní vypnout ? jednoduše : Tak třeba pro pro zmiňovanou Power diodu stačí v teminálu napsat : echo 0 > /dev/ttyS1 dále následuje seznam znaků pro ovládání NASu a NASových LED 

 • 0 – vypnutí Power button diody
 • 1 – vypnutí NASu
 • 2 – krátké pípnutí
 • 3 – dlouhé pípnutí
 • 4 – zapnutí Power LED
 • 5 – blikání Power LED
 • 6 – vypnutí Power LED
 • 7 – zapnutí status LED
 • 8 – status LED zelená
 • 9 – status LED bliká zeleně
 • : – status LED ornžová
 • ; – status LED bliká oranžově
 • @ – zapnutí kopírovací LED
 • A – blikání kopírovací LED
 • B – vypnutí kopírovací LED
 • C – reboot
 • ` – tlačítko Copy

Zdroj : http://www.synology-wiki.de/index.php/LEDs_und_Buttons

 

echo 0 > /dev/ttyS1

echo 6 > /dev/ttyS1