Automatické dokončování emailů v outlooku

Outlook.NK2 je soubor do kterého se ukládají odeslané emaily. Na adrese :

C:\Documents and Settings\xxxx\Data aplikací\Microsoft\Outlook

Pro prohlížet soubor
http://www.nirsoft.net/utils/outlook_nk2_autocomplete.html

Export NK2 do TXT nebo CSV
http://www.nk2.info/
Je potřeba mít v System32 tuto knihovnu :  Msflxgrd.ocx

pak ji zaregistrovat :

c:
cd Windows
cd system32
regsvr32 Msflxgrd.ocx

Pokud chcete přesunout sobory mezi počítač :

•Windows XP
Jednotka:\Documents and Settings\uživatelské_jméno\Data aplikací\Microsoft\Outlook
•Windows Vista a novější verze
Jednotka:\Users\uživatelské_jméno\AppData\Roaming\Microsoft\Outlook