AutoRun na USB atp.

Jak vytvořit autorun na přenosných mediích?

Nastavení vlastní ikonu

icon=zIcoSoubpru.ico
icon=zExe.exe
icon=zDllaporadiIkony.dll,2

Pojmenování media

label=Jak se bude jmenovat

Možnosti nastavení automatického přehrávání

open=asdf.exe

Jméno akce která se má provést

action=Spust aplikaci

Přidání akce do kontextové nabídky

shell\lost=Jmeno co udelat
shell\lost\command=CoUdelat.exe