Archiv pro rubriku: Operační systémy

RPi monitor

1. Přidáme https authorizaci
apt-get install apt-transport-https ca-certificates

2. nakonfigurujeme rapozitár RPi monitoru
wget http://goo.gl/rsel0F -O /etc/apt/sources.list.d/rpimonitor.list

3. Podepíšeme pro použití
apt-key adv –recv-keys –keyserver keyserver.ubuntu.com 2C0D3C0F

4. Stáhmene repozitáře
apt-get update

5. Nainstalujeme
apt-get install rpimonitor

Zdroj :
http://rpi-experiences.blogspot.fr/p/rpi-monitor-installation.html

Vlákno na fóru :
http://forum.lemaker.org/thread-7102-1-1-.html

Připojení obrazu SD karty do systému

1 .Nejprve zjistíme začátek našeho oddílu v obrazu
fdisk /home/mstefl/Stažené/bananian-1501.img

Příkaz (m pro nápovědu): p

Disk /home/mstefl/Stažené/bananian-1501.img: 2 032 MB, 2 032 664 576 bajtů
hlav: 255, sektorů na stopu: 63, cylindrů: 247, celkem 3 970 048 sektorů
Jednotky = sektory po 1 * 512 = 512 bajtech
Velikost sektoru (logického/fyzického): 512 bajtů / 512 bajtů
Velikost I/O (minimální/optimální): 512 bajtů / 512 bajtů
Identifikátor disku: 0x6c70c806

Lokální eMail

#apt-get install postfix
#apt-get install bsd-mailx

#cat /etc/postfix/main.cf
mydestination =
inet_interfaces = loopback-only
relayhost = mail.upcmail.cz:25
sender_canonical_maps = hash:/etc/postfix/sender_canonical
recipient_bcc_maps = hash:/etc/postfix/recipient_bcc
smtp_generic_maps = hash:/etc/postfix/generic
smtp_header_checks = regexp:/etc/postfix/smtp_header_checks

#cat /etc/aliases
root: root@steflovi.cz

# newaliases
/etc/mail/aliases: 1 aliases, longest 17 bytes, 21 bytes total

owncloud – MemCache

#apt-get install memcached

v /var/www/owncloud/config/config.php

‚memcache.local‘ => ‚\OC\Memcache\Memcached‘,
‚memcache.distributed‘ => ‚\OC\Memcache\Memcached‘,
‚memcached_servers‘ => array(
array(‚localhost‘, 11211),
),

Test memcache :

#telnet localhost 11211
Trying 127.0.0.1…
Connected to localhost.
Escape character is ‚^]‘.
stat

Mail BPi

#apt-get install postfix
#apt-get install bsd-mailx

#cat /etc/postfix/main.cf
mydestination =
inet_interfaces = loopback-only
relayhost = mail.upcmail.cz:25
sender_canonical_maps = hash:/etc/postfix/sender_canonical
recipient_bcc_maps = hash:/etc/postfix/recipient_bcc
smtp_generic_maps = hash:/etc/postfix/generic
smtp_header_checks = regexp:/etc/postfix/smtp_header_checks

#cat /etc/aliases
root: root@steflovi.cz

# newaliases
/etc/mail/aliases: 1 aliases, longest 17 bytes, 21 bytes total