Archiv pro rubriku: MacBook

DS_Store file

Jak se zbavit skrytých souborů „.DS_Store“

Smazáním z terminálu :
#find /cesta/k/adresáři -name ‚*.DS_Store‘ -type f -delete

Zakázáním vytvářením na síťových discích :
#defaults write com.apple.desktopservices DSDontWriteNetworkStores true
-nutný restart počítače

Do .profile
alias rmds=`find . -name „.DS_Store“ -type f -delete`

Co je .DS_Store

Automatické nastavení sítě na základě SSID

#!/bin/sh

PRACE=`/System/Library/PrivateFrameworks/Apple80211.framework/Versions/Current/Resources/airport -s | grep „KOOP INT“ | awk ‚{ print $1 }‘ | sort | uniq | wc -l`
DOMA=`/System/Library/PrivateFrameworks/Apple80211.framework/Versions/Current/Resources/airport -s | grep „MaRtiN“ | awk ‚{ print $1 }‘ | sort | uniq | wc -l`

MacOsX Lion a klávesa INSERT v linuxovém terminálu

Často potřebuji použít v midnight commander na linuxu klávesu insert, která bohužel v systému není. Pátral jsem po řešení které by mě nejvíce vyhovovalo. Nechtěl jsem žádný sofitykovaný nástroj na přampování kláves ale něco jednoduchého. Nakonec jsem našel řešení :