Archiv pro rubriku: Apple

Přepínání mezi iTunes knihovnami

1. V terminálu zjistíme „iTunes Library Location“ knihovny :
#defaults read com.apple.itunes ‚alis:1:iTunes Library Location‘ | pbcopy

– toto nám do clipboardu vloží cestu k posledně otevřené knihovně.

2. Spustíme si Automator „Nový sled úloh“ -> Utility -> Spustit AppleScript
3. do okna Scriptu vložíme tento text :

OS X, Apache, PHP a MySql

Instalace a nastavení PHP, MySql a Apache. V Mountain Lionu je standardně nainstalovaný webový server Apache. V předchozích verzích byla volba pro aktivaci „Web sharing“, která nadále není přístupná. Jednou z možností je stažení a instalace tohoto balíku který přidá do předvoleb systému ikonu pro spouštění a ukončení Apache. Při instalaci tohoto plug-inu zároveň zjistíme zda webový server je nastartován s podporou PHP.

Error – Nelze použít doplněk ……………..

Objevuje se vám tato nebo podobné hláška :

LittleSnapper.png
LittleSnapper_1.png

Musíme zjisiti příčinu :
sudo kextutil –verbos -t /System/Library/Extensions/IOStorageFamily.kext
No kernel file specified, using ‚/mach_kernel‘
Diagnostics for /System/Library/Extensions/IOStorageFamily.kext:
Authentication Failures:
File owner/permissions are incorrect (must be root:wheel, nonwritable by group/other):
/System/Library/Extensions/IOStorageFamily.kext/Contents/Resources/External.icns

DS_Store file

Jak se zbavit skrytých souborů „.DS_Store“

Smazáním z terminálu :
#find /cesta/k/adresáři -name ‚*.DS_Store‘ -type f -delete

Zakázáním vytvářením na síťových discích :
#defaults write com.apple.desktopservices DSDontWriteNetworkStores true
-nutný restart počítače

Do .profile
alias rmds=`find . -name „.DS_Store“ -type f -delete`

Co je .DS_Store

Automatické nastavení sítě na základě SSID

#!/bin/sh

PRACE=`/System/Library/PrivateFrameworks/Apple80211.framework/Versions/Current/Resources/airport -s | grep „KOOP INT“ | awk ‚{ print $1 }‘ | sort | uniq | wc -l`
DOMA=`/System/Library/PrivateFrameworks/Apple80211.framework/Versions/Current/Resources/airport -s | grep „MaRtiN“ | awk ‚{ print $1 }‘ | sort | uniq | wc -l`